dissabte, 6 de desembre de 2014

L’esport federat planta cara a la llei de les professions de l’esport

Aquesta setmana s’ha reunit la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya per debatre sobre el projecte de llei de modificació de la Llei 3/ de l’exercici de professions de l’esportPerò aquesta llei, la intenció de la qual és professionalitzar el sistema de formació dels professionals de l’esport mitjançant l’apropiació per part de la Generalitat de la responsabilitat de la seva formació, deixant de banda la formació federativa, portaria el sistema esportiu català al llindar del col·lapse. Perquè el sistema formatiu públic té uns inconvenients que l’impedeixen d’assumir en exclusivitat aquesta tasca.

El primer de tots és una rigidesa horària segons la qual la formació només es dona en horari laboral, de dilluns a divendres, quan la majoria de professionals del sector tenen altres feines que els impedirien de poder formar-se. El segon és l’excessiva càrrega horària, que arriba a triplicar les hores per sobre la normativa bàsica. El tercer és l’escassetat de centres docents; la Generalitat només disposa de 24 d’aquests centres en tot el territori. I per acabar, el quart és la desvinculació al món laboral, fruit de la manca de comunicació entre el Departament d’Ensenyament i els agents del sector. 

Per contra, el teixit esportiu català, sobre les esquenes del qual descansava la responsabilitat de formar els seus professionals fins l’any 2008, pot revertir les mancances del sector públic descrites més amunt. Així la formació federativa té més flexibilitat horària, ja que es pot realitzar els caps de setmana o durant les vacances; la càrrega horària està adaptada a cada formació; té molta diversitat d’oferta gràcies al paraigua de la Unió de Federacions, entitat que engloba les 69 federacions i 12.500 clubs arreu del territori; i el vincle entre la formació i el mercat laboral i voluntariat és molt fort degut a la estreta relació entre entitats.

Per tots aquests motius creiem del tot necessaris, i amb aquesta determinació els hi hem demanat als representants polítics, que les modificacions a la llei tinguin en consideració els següents punts. La creació del Tècnic/a o Instructor/a federatiu, títol de formador només per a Federacions, clubs i Escoles federades; un reconeixement de la formació federativa que sigui vàlid per a l’accés al Registre Oficials de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC); la convalidació dels títols federatius emesos abans de l’entrada en vigor de la llei modificada; l’elaboració d’un quadre de validacions per part del Departament d’Ensenyament per reconèixer els crèdits federatius; el desenvolupament dels acords signats el 2008 per autoritzar la Unió de Federacions com a centre docent; i per últim l’ampliació de la pròrroga sobre l’obligació d’inscriure’s al ROPEC, per tal que els milers de professionals del sector no es trobin en una situació de marginalitat, il·legalitat i indefensió a l’hora d’exercir la seva feina.Aquests eixos claus es proposen amb la fermesa del convenciment sobre la necessària implicació del sector federatiu en la regulació de la formació dels seus professionals.

 

Gerard Esteva                                                                                                 President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya