dissabte, 6 de desembre del 2014

L’Impost de Societats amenaça d’eliminar el 50% dels clubs catalans

El passat 28 de novembre es va publicar al BOE la nova Llei de l’Impost de Societats, l’aplicació de la qual suposa una amenaça per a la immensa majoria dels clubs esportius catalans.
 
D’acord amb la llei anterior el 95% dels clubs no estaven obligats a presentar l’impost perquè el seu pressupost no arriba als 100.000 euros, però amb la nova llei, que entrarà en vigor a partir de l’exercici 2015, totes les entitats sense ànim de lucre, incloses les entitats esportives, estaran obligades a presentar-lo, amb sancions de 200 euros en amunt per a aquelles que no ho facin.
 
Aquest no és el primer intent del govern d’aplicar aquests canvis en la normativa. Ja es va intentar el 2003 però la pressió exercida pel sector esportiu va fer enrere aquella primera temptativa. Ara ens toca alçar de nou la veu per aconseguir que aquests canvis no atemptin contra la ja delicada situació de les entitats del país; canvis que suposaran un augment de despeses administratives, fiscals i burocràtiques per a clubs i federacions, ja que necessitaran assessorament fiscal per adaptar la seva comptabilitat, presentar l’impost, etc.
 
Des de la Unió de Federacions hem intentat d’aturar aquests canvis a través d’una proposta al Consejo Superior de Deportes, però l’organisme estatal no l’ha atès. És per això que demanen als grups polítics amb representació a Madrid que proposin les esmenes oportunes a la llei, per tal que el sector esportiu mantingui la no obligatorietat de presentar l’impost.
 
A més, cal remarcar que, encara que hagin de presentar obligatòriament l’impost, la majoria de clubs no l’hauran de pagar, gràcies a la naturalesa de la seva activitat. Així doncs, quin benefici reporten uns canvis legislatius l’aplicació dels quals no augmentarà la recaptació de l’estat però sí malmetran, encara més, la delicada situació del teixit esportiu de Catalunya?
 
Gerard Esteva
President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya