dimecres, 4 de febrer del 2015

I el voluntari esportiu!?

He comparegut aquesta tarda a la Comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya en representació del sector esportiu català per presentar les propostes del sector en relació al Projecte de Llei de Voluntariat.

He exposat breument la situació del voluntariat en l’àmbit esportiu català, que actualment compta amb més de 14.000 clubs i associacions esportives, 37.500 professionals actius al sector esportiu, 700.000 federats i 413.000 voluntaris esportius. Aquestes xifres representen un 77% de voluntaris enfront un 23% de professionals del sector, amb un estalvi per al sistema esportiu català de 213 milions d’euros gràcies al voluntariat 

Les propostes sobre el voluntariat esportiu, que passen per una adaptació i millora de la regulació, determinant els seus drets i deures; cercar el reconeixement del voluntariat, incentivant-lo amb beneficis fiscals i amb la validació de l’aprenentatge no formal; i agilitzant la gestió del voluntariat esportiu mitjançant la creació de l’Oficina del Voluntariat Esportiu sota el paraigua de La unió.

L’actual concepte de voluntariat no compensa justament al voluntari, burocratitza la seva activitat, i té un risc per despeses no acreditades degudament. La solució per a l’esport català passa per la implantació del model propi de la Unió Europa, anomenat ‘Pocket Money’ (diners de butxaca).